Gjenskaper

naturlig balanse

Våre løsninger
Jordforbedringsmidler og vekstfremmere
Vår produktlinje for jordforbedring og plantevekst inneholder naturlige mineraler og næringsstoffer som stimulerer biologisk aktivitet og vekst i jorden. Med økt biologisk aktivitet og vekst oppnår en sterkere, sunnere og et mer stabilt jordsmonn som fremmer plantevekst og utvikling.
Behandling av vann
Våre løsninger for behandling av vannanlegg fjerner problemer som vond lukt, uønsket organisk oppbygging, alger, dårlig pH balanse og slam-akkumelering. Våre løsninger inneholder et bredt spekter av gunstige naturlige ingredienser som spesialiserte enzymer, organiske syrer, naturlige buffere og andre komponenter.
 
 
Organisk baserte biostimulanter for jord og vann
EnviromGreen tilbyr miljøvennlige løsninger for jordbruk, park og idrett, vannbehandling og gartneri/hagebruk. Våre løsninger gjenskaper den naturlige balansen i jord og vann uten å måtte tilføre stoffer som er skadelige for planter, mennesker og dyr.
Fordelene med våre produkter er mange og veldokumenterte. Her er noen:
-  Stimulerer til sterk og sunn plantevekst
-  Øker motstand mot plantesykdom og stress
-  Løser opp komprimert jord og fjerner filtlag
-  Øker rotvekst og styrker frøplantehelse
-  Reduserer uønsket organisk oppbygging i vannanlegg
Våre løsninger inneholder naturlige næringstoffer som stimulerer balansen mellom de biologiske systemene i jord og vann. Ved å gjenopprette den naturlige balansen øker det biologiske mangfoldet som i sin tur tilfører vitalitet til jord og vann.
Envirom Greens produkter inneholder ikke giftstoffer og er ikke brannfarlige. Produktene leveres ferdig formulert i flytende form. Produktene blandes med vann og er enkle å påføre.
Nyheter
Nye kontorer i Rwanda

Envirom Green Rwanda har flyttet inn i nye kontorer

i industriparken Free Trade Zone i Kigali.

Vårt team er nå lokalisert i nabobygningen til vårt produksjonsanlegg i Rwanda.

Envirom Green Rwanda er hovedkvarter og distribusjonssentral for Afrika sør for Sahara.

© 2019 Envirom Green

Grensen 12, 0159 Oslo   |   Tlf - 00 47 934 44 098  |   Epost - contact@enviromgroup.com