Envirom AquaPro er en flytende organisk basert blanding, spesielt utviklet for å øke oksyderingen av organisk avfall i landbaserte akvakulturtanker, bassenger og andre lukkede systemer. AquaPro inneholder et bredt spekter av naturlige ingredienser som øker mengden aerobe bakterier. Disse bakteriene er avgjørende i omdannelsen av organisk avfall til karbondioksid og vann.

 

Hva gjør AquaPro?            

Akvakultursystemer trenger regelmessig vedlikehold og rengjøring, for å forbedre helsen til bestanden samt redusere lukt, slamoppbygging og organisk avfall. Med Envirom AquaPro oppnås raskt resultater uten mekanisk behandling eller bruk av kjemikalier.    

  • Bryter ned og reduserer slam og organsisk avfall

  • Fjerner vond lukt

  • Forbedrer helsetilstanden hos oppdrettsbestanden

  • Øker produksjonen

  • Enkel å påføre og behandling kan utføres under produksjonen

  • 100% miljøvennlig

Påføring av AquaPro

Envirom AquaPro blandes med vann og spres direkte på vannoverflaten i bassenger, tanker etc. Forbehandle før slipp/ produksjon eller behandle under produksjon. 3-5 ppm ved behandling før slipp/produksjon. For behandling under produksjon anbefales 2-5 ppm ukentlig inntil ønskede resultater er oppnådd.

Produktspesifikasjon

Envirom AquaPro er ikke brennbar og inneholder ikke giftstoffer. Ved evt. irritasjon i øyne eller på hud skyll godt med vann. AquaPro skal ikke drikkes.

AquaPro bør oppbevares tørt, unngå direkte sollys, frost, høye temperaturer og bør holdes utilgjengelig for barn. Ristes godt før bruk.

Produsert av:

Envirom Green AS

P.b 577 - Sentrum

0105 Oslo

Envirom ProOxidizer leveres i følgende mengder:

1 liter flaske

10 liter kanne

30/50 liter tønne

1000 liter IBC kontainer

Produktsikkerhetsblad

© 2019 Envirom Green

Grensen 12, 0159 Oslo   |   Tlf - 00 47 934 44 098  |   Epost - contact@enviromgroup.com