CBX Soil Solutions

Envirom CBX er en unik og miljøvennlig biostimulant som er basert på et høykarbon mineralforekomst som heter leonarditt. Den flytende blandingen er utviklet spesielt for produsenter av grønnsaker, korn, frukt, rotvekster, bær og andre matvekster samt for gartnerier, hagebruk og annen hortikultur.

Hvordan virker CBX?

Leonarditt har det høyeste inneholdet av humus -og fulvinsyrer enn i noen annen naturlig kilde. Ekstrakten av dette materialet inneholder organisk materiale som har svært god effekt på planter og jord. Når CBX kommer i kontakt med jord øker det biologiske mangfoldet i jorda og forholdene blir optimale da den mikro-biologiske aktiviteteten øker, og en oppnår sterkere, sunnere og et mer stabilt jordsmonn for plantevekst.

 

CBX bedrer jordstrukturen og øker kationbyttekapasiteten, og dermed jordas evne til å holde på næringsstoffer. Planter som er i jord behandlet med CBX får raskt forbedring av næringsopptak, økt rotvekst, resistens mot sykdommer og sterk og sunn vekst.

For informasjon om påføring av CBX på planter og jord, se her

Vi har utført en rekke tester med CBX på plantekulturer. På svært kort tid blir forholdene i jorda forbedret og optimale for plantevekst.

I en test vi utførte i USA økte næringsinnholdet i betraktelig etter kun 6 uker. I diagrammet under ser en økning per næringsstoff i jord behandlet med CBX sammenlignet med jord uten behandling.

 

 

 

 

 

 

 

 

Se flere testresultater her

Produktspesifikasjon
Produktsikkerhetsblad

Envirom CBX er ikke brennbar og inneholder ikke giftstoffer. Ved evt. irritasjon i øyne eller på hud skyll godt med vann. CBX skal ikke drikkes.

 

CBX bør oppbevares tørt, unngå direkte sollys, frost, høye temperaturer og bør holdes utilgjengelig for barn.

Ristes godt før bruk.

Produsert av:

Envirom Green AS

P.b 577- Sentrum

0105 Oslo

Reg. nr. (Mattilsynet): 7413

Envirom CBX leveres i følgende mengder:

1 liter flaske

10 liter kanne

30/50 liter tønne

1000 liter IBC kontainer

© 2019 Envirom Green

Grensen 12, 0159 Oslo   |   Tlf - 00 47 934 44 098  |   Epost - contact@enviromgroup.com