Envirom Green produkter

Våre produkter og løsninger har forskjellige formål og dekker mange behov innen et bredt spekter av ulike bransjer. Produktene våre har vært brukt i flere tiår i USA med stor suksess og er i dag tilgjengelig på 4 kontinenter verden over.

 

Basisen i alle Envirom Greens produkter er vår unike forekomst av mineraloiden leonarditt. Ekstrakten av dette plantebaserte sedimentet, er en blanding av organiske syrer og andre essensielle komponenter, som er utviklet til å stimulere mikrobiologisk vekst og aktivitet. De enkelte produktene er tilpasset forskjellige behov innen jordforbedring, plantevekst, kompostering og vannbehandling.

 

Hvem bruker våre produkter:

-  Produsenter av grønnsaker, korn, frukt, rotvekster, bær, salat m.m

-  Gartnerier, hagebruk og annen hortikultur

-  Banemestre, greenkeepere, parkvesen, idrettsklubber og gressprodusenter

-  Vedlikehold av dammer, avløpssystemer og andre vannanlegg

-  Kompostering og reduksjon av organisk avfall

 

 

 

Se mer om våre produkter her:

© 2019 Envirom Green

Grensen 12, 0159 Oslo   |   Tlf - 00 47 934 44 098  |   Epost - contact@enviromgroup.com