Jordforbedring og plantevekst

Envirom Greens løsninger for jordforbedring og plantevekst er alle basert på mineraloiden leonarditt. De forskjellige blandingene inneholder humus - og fulvinsyrer, samt andre essensielle komponenter, som stimulerer til bedret jordstruktur og naturlig utvikling av planter. De enkelte produktene er tilpasset forskjellige typer plantekulturer, driftsformer og vekststadier for å gi best mulig resultat.

Matvekster - Hortikultur

Envirom CBX er en unik biostimulant utviklet for å forbedre plantens muligheter til naturlig vekst uten å måtte påføre sprøytemidler og kjemikalier. Dette er produktet for jordbruk, frukt -og bærdyrking, hagebruk, gartnerier og planteskoler. CBX kan brukes sammen med andre gjødsler eller jordforbedringsmidler.   Les mer

Golfbaner - Parker - Sportsgress

Envirom Turf & Green er et produkt for vekst og vedlikehold av slitasjeutsatt gress. Denne unike blandingen har dokumenterte resultater fra blant annet internasjonalt kjente golfbaner.  Turf & Green stimulerer balansen mellom de biologiske systemene i jorden og fremmer grønn, sunn gressvekst og rotutvikling.

Les mer

Planting - Såing - Frøplantevekst

Root Base er formulert med organiske syrer, naturlige vekstforsterkere, enzymer, mineraler og vitaminer. Blandingen i Root Base fremmer tidlig spiring, raskere vekst av frøplante, og raskere og økt rotutvikling. Root Base påføres ved planting eller såing og brukes vanligvis sammen med CBX eller Turf & Green.

Les mer

© 2019 Envirom Green

Grensen 12, 0159 Oslo   |   Tlf - 00 47 934 44 098  |   Epost - contact@enviromgroup.com