Envirom ProOxidizer er en flytende organisk basert blanding, som er utviklet for å akselerere oksidering og reduksjon av uønsket organisk materiale i dammer, basseng, avløp og andre systemer med stående vann.

Hva gjør ProOxidizer?            

Vannsystemer trenger regelmessig vedlikehold og rengjøring, spesielt i forhold til luktkontroll og slamfjerning. Ved å påføre Envirom ProOxidizer oppnås raskt resultater uten mekanisk behandling eller bruk av kjemikalier.    

  • Gir renere og klarere vann

  • Forhindrer uønsket organisk vekst

  • Fjerner vond lukt

  • Bryter ned alger, slam, fett og annen organisk avfall

  • Reduserer kostnader til bortkjøring og mekanisk behandling

  • 100% miljøvennlig

Fjerner alger

Algeoppblomstring i basseng og dammer kan produsere giftstoffer og vond lukt. ProOxidizer hjelper de aerobe organismene til å fjerne nitrat. Disse organismene omdanner nitrat til fritt nitrogen og oksygen, som fordamper til luften. Når innholdet av nitrogen i vannet senkes, hemmes veksten av alger.

FØR
ETTER

Reduserer slam

Bunnslam oppstår når det ikke er oksygen nok til å redusere det organiske materialet som samler seg. Når det ikke er oksygen vil de anaerobe mikro-organismene dominere. ProOxidizer innheholder organiske syrer og andre komponenter som bedrer oksygenforholdene for organismer som omsetter slam.

Produktspesifikasjon

Envirom ProOxidizer er ikke brennbar og inneholder ikke giftstoffer. Ved evt. irritasjon i øyne eller på hud, skyll godt med vann. ProOxidizer skal ikke drikkes.

 

ProOxidizer bør oppbevares tørt, unngå direkte sollys, frost, høye temperaturer og bør holdes utilgjengelig for barn. Ristes godt før bruk.

Produsert av:

Envirom Green AS

P.b 577 - Sentrum

0105 Oslo

Envirom ProOxidizer leveres i følgende mengder:

1 liter flaske

10 liter kanne

30/50 liter tønne

1000 liter IBC kontainer

Produktsikkerhetsblad

© 2019 Envirom Green

Grensen 12, 0159 Oslo   |   Tlf - 00 47 934 44 098  |   Epost - contact@enviromgroup.com