Envirom Root Base hovedingredient er mineraloiden leonarditt. Root base er en flytende blanding av humus - og fulvinsyrer, enzymer, gunstige bakterier, mineraler, vitaminer og sporstoffer utviklet for å stimulere til raskere og sterkere vekst av frø og frøplanter.

 

Envirom Root Base er et 100% organisk produkt og inneholder ikke makro-næringsstoffer. Root Base påføres ved såing/planting og brukes vanligvis sammen med CBX eller Turf & Green tidlig i vekstsykluset.

Root base har blant annet disse egenskapene:

  • Fremmer raskere rotvekst og tidlig utvikling av frøplante

  • Sunnere frøplantevekst og økt overlevelsesevne

  • Tettere rhizosfære utvikling

Rhizosfæren er den delen av jorda som omgir røttene. I rhizosfæren er mengden av mikroorganismer og den biologiske aktiviteten vesentlig større enn i jorda ellers. Røtter utskiller forskjellige organiske stoffer, bl.a. aminosyrer, som er av betydning for mikroorganismene i rhizosfæren.

Mikroorganismene avgir til gjengjeld næringsstoffer som planterøttene kan ta opp. Dette gjelder særlig nitrogenforbindelser som bl.a. dannes av nitrogenfikserende bakterier på eller like ved rotoverflaten. Root Base øker denne aktiviteten og en oppnår en raskere utvikling av røtter og frøplante.

Produktspesifikasjon
Produktsikkerhetsblad

Envirom Root Base er ikke brennbar og inneholder ikke giftstoffer. Ved evt. irritasjon i øyne eller på hud skyll godt med vann. Root Base skal ikke drikkes.

 

Root Base bør oppbevares tørt, unngå direkte sollys, frost, høye temperaturer og bør holdes utilgjengelig for barn. Ristes godt før bruk.

Produsert av:

Envirom Green AS

P.b 577 - Sentrum

0105 Oslo

Envirom Root Base leveres i følgende mengder:

1 liter flaske

10 liter kanne

30/50 liter tønne

1000 liter IBC kontainer

© 2019 Envirom Green

Grensen 12, 0159 Oslo   |   Tlf - 00 47 934 44 098  |   Epost - contact@enviromgroup.com