Envirom Turf & Green er en miljøvennlig biostimulant for vekst og vedlikehold av park -og sportsgress. Den flytende blandingen inneholder naturlige næringsstoffer basert på mineraloiden leonarditt. Leonarditt har et høyt innhold av humus - og fulvinsyrer som stimulerer balansen mellom de biologiske systemene i jorden samt øker mikrobiologisk aktivitet som fremmer sunn gressvekst og rotutvikling.

Turf & Green har veldokumenterte resultater og kan påføres alene eller blandes med andre gjødsler eller jordforbedrings-midler. Produktet kan brukes gjennom hele vekstsesongen.

Hvordan virker Turf & Green?

Envirom Turf & Greens unike blanding stimulerer til raskere etablering av røtter, økt mengde rothår, og dypere og kraftigere rotvekst. Dette resulterer i økt og mer effektivt næringsopptak. 
 

Se testresultater med Turf & Green her

Turf & Green bufrer virkningen av sykdomsfremkallende stoffer slik at gresset forblir friskt og vokser med lavere stress. Turf & Green resirkulerer organisk materiale, noe som skaper tunneler på samme måte som mark gjør i jorden. Disse tunnelene resulterer i bedret vannlagringsevne og mer luftig og porøs jord. Med Turf & Green vil filtlaget (thatch) av dødt komprimert plantefiber raskt brytes ned gjennom økt organisk resirkulasjon, slik at det ikke hindrer vann og luft å trenge ned i jorden.

Med Turf & Green oppnås sunn og bedret jordstruktur. Sunn jord krever mindre vann, frastøter patogener og sykdom, krever mindre bearbeiding og resulterer i grønnere og sterkere gressvekst.

Produktspesifikasjon
Produktsikkerhetsblad

Envirom Turf & Green er ikke brennbar og inneholder ikke giftstoffer. Ved evt. irritasjon i øyne eller på hud skyll godt med vann. Turf & Green skal ikke drikkes.

 

Turf & Green bør oppbevares tørt, unngå direkte sollys, frost og høye temperaturer og bør holdes utilgjengelig for barn. Ristes godt før bruk.

Produsert av

Envirom Green AS

P.b 577 - Sentrum

0105 Oslo

Reg. nr. (Mattilsynet): 7428

Envirom Turf & Green leveres i følgende mengder:

1 liter flaske

10 liter kanne

30/50 liter tønne

1000 liter IBC kontainer

© 2019 Envirom Green

Grensen 12, 0159 Oslo   |   Tlf - 00 47 934 44 098  |   Epost - contact@enviromgroup.com