Vannbehandling

Envirom Greens løsninger for rensing og vedlikehold av vann er basert på mineraloiden leonarditt. Blandingene inneholder naturlige virkestoffer som øker mengden aerobe bakterier, som stimulerer til økt okisdering og dermed raskere nedbrytning av organisk materiale, som igjen bidrar til renere og sunnere vannsystemer.     

De enkelte produktene er tilpasset forskjellige formål innen rensing og vedlikehold av vann for å gi best mulig resultat.

Dammer - Basseng - Avløp

Envirom ProOxidizer er utviklet for å akselerere oksidering og reduksjon av uønsket organisk materiale i dammer, avløp og andre systemer med stående vann. ProOxidizer starter en prosess som favoriserer de aerobe bakteriene som produserer oksygen og CO2, som erstatter biproduktene av ugunstige anaerobe forhold.

Les mer

© 2019 Envirom Green

Grensen 12, 0159 Oslo   |   Tlf - 00 47 934 44 098  |   Epost - contact@enviromgroup.com