Hvordan virker våre løsninger

Gjenskaper naturlig balanse
Våre løsninger inneholder naturlige komponenter som stimulerer balansen mellom de biologiske systemene i jord og vann. Ved å gjenopprette den naturlige balansen øker det biologiske mangfoldet som i sin tur tilfører vitalitet til jord og vann.
Grunnmaterialet i våre produkter er mineraloiden leonarditt, som er sedimentet av forhistorisk vegetasjon som levde i en periode med optimal vekst på jorden. Leonarditt har det høyeste innholdet av organiske humus -og fulvinsyrer funnet i noen annen naturlig kilde. Humus - og fulvinsyrer kommer fra nedbrutt organisk materiale og har følgende viktige egenskaper :
  • bidrar til fysisk endring av jordstruktur og tekstur, og dermed mer luftig jord og bedret vannretensjon
  • forbedret tilgjengelighet av mineraler og makronæringsstoffer for planter
  • tilfører langsom frigjøring av auxin, aminosyrer og organisk fosfat, og dermed regulerer plantenes hormonnivå
  • øker mengde og aktivitet av nyttige jordmikroorganismer
Envirom Greens produkter for jordforbedring og plantevekst aktiverer jordbiologien og de gunstige jordmikrobene som bidrar til sunn jord. Sunn jord trenger mindre vann, naturlig frastøter sykdom og andre patogener, krever mindre jordbearbeiding og sørger for optimal plantevekst .

Produktene for behandling av vann er utviklet for raskere oksidering og reduksjon av uønsket organisk materiale i dammer, innsjøer, avløp og andre vannsystemer. Løsningene øker mengden aerobe bakterier som produserer oksygen og CO2, som reduserer biproduktene av ugunstige anaerobe forhold. Våre løsningner vil raskt fjerne lukt, organisk oppbygging, bryte ned olje og fett og redusere koliforme bakterier.

© 2019 Envirom Green

Grensen 12, 0159 Oslo   |   Tlf - 00 47 934 44 098  |   Epost - contact@enviromgroup.com